Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

Metoda - Prolaktin

 
Úsek Úsek rutinních analýz
Telefon 495 833 140
Biologický materiál

sérum,
plazma:

  • Li+heparinizovaná
  • K2EDTA
  • K3EDTA
Typ žádanky R - žádanka pro rutinní vyšetření ( Strana 1 )
Doba odezvy RUTINA v den indikace
Zkratka v LIS PRL
Dostupné statim NE
Jednotka mIU/L
Referenční intervaly
Muži:
Ženy (netěhotné):
86-324 mIU/l
102-496 mIU/l 

 

Preanalytika

Analytika Vzorky obsahující precipitáty centrifugovat před provedením testu. Zamrazit jen jednou.
Interpretace

Koncentrace PRL je závislá na době odběru vzorku krve, vylučování PRL probíhá v epizodách a má 24hodinový cyklus.


Stabilita při teplotě -20 °C 6 měsíců (zamrazit jen jednou)
Stabilita při teplotě +4 až +8 °C 14 dní (sérum se separačním gelem jen 24 hodin!)
Stabilita při teplotě +20 až +25 °C 5 dní
Další poznámky

Přepočítávací faktory:

  • µIU/ml (mIU/L) x 0,047= ng/ml
  • ng/ml x 21,2=µIU/mL (mIU/l)

Lékové interference:

  • Vzorky neodebírat pacientům podstupujícím léčbu s vysokými dávkami biotinu (>5 mg/den) po dobu nejméně 8 hodin od podání poslední dávky biotinu.
  • Uvolňování prolaktinu je inhibováno dopaminem, L-dopou a deriváty ergotaminu.