Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

Metoda - Prostatický specifický antigen volný (PSAV)

 
Úsek Úsek rutinních analýz
Telefon 495 833 140
Biologický materiál

 sérum, plazma

Typ žádanky R - žádanka pro rutinní vyšetření ( Strana 1 )
Doba odezvy RUTINA v den indikace
Zkratka v LIS PSAV
Dostupné statim NE
Jednotka µg/L
Referenční intervaly

muži: > 0,20 (> 20 %)

  • hodnotí se zastoupení volné frakce z celkového obsahu PSA (PSAV/PSA)
  • cut-off: 0,20 (20 %)
Preanalytika
  • sérum
  • Li-heparin
  • K3-EDTA plazma
Stabilita při teplotě -20 °C 3 měsíce (zamrazit jen jednou)
Stabilita při teplotě +4 až +8 °C 5 dní
Stabilita při teplotě +20 až +25 °C 8 hodin
Další poznámky

 Lékové interference:

  • Vzorky neodebírat pacientům podstupujícím léčbu s vysokými dávkami biotinu (>5 mg/den) po dobu nejméně 8 hodin od podání poslední dávky biotinu
  • Flutamid v hodnotách léčebného dávkování způsobuje slabé snížení hodnot PSAV