Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

Metoda - Protilátky proti peroxidáze štítné žlázy (anti-TPO)

 
Úsek Úsek rutinních analýz
Telefon 495 833 808
Biologický materiál

sérum, heparin nebo EDTA plazma

Typ žádanky R - žádanka pro rutinní vyšetření ( Strana 1 )
Doba odezvy RUTINA v den indikace
Zkratka v LIS ATPO
Dostupné statim NE
Jednotka kU/l
Referenční intervaly
novorozenci:
děti 6 dní-3 měsíce:
děti 3 měsíce-12 měsíců:
děti 1-6 let:
děti 6-11 let:
děti 11-20 let:
dospělí >20 let:
<117 kU/l
<47 kU/l
<32 kU/l
<13 kU/l
<18 kU/l
<26 kU/l
<34 kU/l

 

Preanalytika
  • sérum;
  • plazma Li-, Na-, NH4+-heparin, K3-EDTA, citrát sodný a fluorid sodný/oxalát draselný
Analytika
Stabilita při teplotě -20 °C 1 měsíc (zmrazit jen jednou)
Stabilita při teplotě +4 až +8 °C 3 dny
Další poznámky

Lékové interference:

  • Vzorky neodebírat pacientům podstupujícím léčbu s vysokými dávkami biotinu (>5 mg/den) po dobu nejméně 8 hodin od podání poslední dávky biotinu.