Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

Metoda - Protilátky proti thyreoglobulinu (anti-Tg)

 
Úsek Úsek rutinních analýz
Telefon 495 833 808
Biologický materiál

sérum, Na-heparin nebo EDTA plazma

Typ žádanky R - žádanka pro rutinní vyšetření ( Strana 1 )
Doba odezvy RUTINA v den indikace
Zkratka v LIS ATG
Dostupné statim NE
Jednotka kU/l
Referenční intervaly
novorozenci:
děti 6 dní – 3 měsíce:
děti 3 měsíce – 12 měsíců:
děti 1-6 let:
děti 6-11 let:
děti 11-20 let:
dospělí  >20 let:
<134 kU/L
<146 kU/L
<130 kU/L
<38 kU/L
<37 kU/L
<64 kU/L
<115 kU/L

 

Preanalytika
  • sérum;
  • Na-heparin, K2 a K3-EDTA plazma

NEPOUŽÍVAT plazmu s Li-heparinem nebo citrátem sodným!

Stabilita při teplotě -20 °C 1 měsíc (zmrazit jen jednou)
Stabilita při teplotě +4 až +8 °C 3 dny
Další poznámky

Lékové interference:

  • Vzorky neodebírat pacientům podstupujícím léčbu s vysokými dávkami biotinu (>5 mg/den) po dobu nejméně 8 hodin od podání poslední dávky biotinu.

Koncentrace Tg (tyreoglobulinu) >2000 µg/L mohou vést k falešně zvýšeným koncentracím anti-Tg.