Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

Metoda - Protilátky proti TSH receptoru (anti-TSHR, TRAK)

 
Úsek Úsek rutinních analýz
Telefon 495 833 808
Biologický materiál

sérum

Typ žádanky R - žádanka pro rutinní vyšetření ( Strana 1 )
Doba odezvy RUTINA v den indikace
Zkratka v LIS TRAK
Dostupné statim NE
Jednotka U/L
Referenční intervaly

0 - 1,75 U/l

Stabilita při teplotě -20 °C 1 měsíc (zmrazit jen jednou)
Stabilita při teplotě +4 až +8 °C 3 dny
Další poznámky

Lékové interference:

  • Vzorky neodebírat pacientům podstupujícím léčbu s vysokými dávkami biotinu (>5mg/den) po dobu nejméně 8 hodin od podání poslední dávky biotinu.
  • Nepoužívat vzorky pacientů léčených Na-heparinem.