Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

Metoda - Průkaz chromosomálních aberací u AML

 
Úsek Úsek molekulární biologie
Laboratoř: somatických mutací
Telefon 495 833 866 (27 67)
Biologický materiál

nesrážlivá EDTA krev periferní 2-5 ml nebo kostní dřeň

Typ žádanky MB-h - žádanka pro molekulární biologii humánního genomu ( Strana 1 )
Doba odezvy 3 - 4 dny
Zkratka v LIS AMLplex
Jednotka komentovaný nález
Preanalytika
  • Materiál zasílejte ihned po odběru.
  • Nepoužívejte potrubní poštu.
  • Materiál nezmrazujte!
  • Na zadní straně žádanky zaškrtněte, zda pacient podepsal informovaný souhlas s DNA/RNA analýzou.
Stabilita při teplotě -20 °C nezamrazovat!!
Stabilita při teplotě +4 až +8 °C 48 hodin
Stabilita při teplotě +20 až +25 °C 3 hodiny
Další poznámky

Je-li materiál odebírán po 12.00 hod., informujte nás telefonicky předem.

AMLPlex PCR amplifikační kit umožňuje detekci těchto fúzních transkriptů:

  • AML1-ETO, BCR-ABL (e1a3,e1a2,b3a2,b3a3,b2a2,b2a3), CALM-AF10 (AF10_240-CALM_1987, AF10_240-CALM_2092), CBFB-MYH11 (typ A-F, H), DEK-CAN, MLL-AF6, MLL-AF9 (6A_/THP-1/, 7A_/10A/, 8A_MM6/, 6B_/9B/), MLL-ELL (e10e2, e10e3), MLL-PTD (e9e3,e10e3,e11e3), NPM1-MLF1, PML-RARa (bcr1-3).

 

Forma výsledku Závěr analýzy je vydán jako komentovaný výsledek