Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

Metoda - QF-PCR - fragmentační analýza na ABI3130/3500 (Aneuploidie chromosomů 13,18, 21 X a Y)

 
Úsek Úsek molekulární biologie
Laboratoř: germinálního genomu
Telefon 495 833 866 (21 46)
Biologický materiál

nativní plodová voda, nesrážlivá EDTA krev periferní, kultivované amniocyty, buňky CVS, tkáň, kostní dřeň, bukální stěr

Množství 2-5 mL
Typ žádanky MB-h - žádanka pro molekulární biologii humánního genomu ( Strana 1 )
Doba odezvy viz "Další poznámky"
Zkratka v LIS QF-PCR
Dostupné statim ANO
Jednotka komentovaný nález
Preanalytika

Součástí kompletně oboustranně vyplněné žádanky by měl být informovaný souhlas s DNA analýzou.
Uchovávání materiálu před odesláním při 4-8°C max. 72 hod, déle se pak materiál uchovává při -20°C.

Interpretace
Parametr vyšetření: Aneuploidie chromosomů 13, 18, 21, X a Y
 
 
Stabilita při teplotě +4 až +8 °C 72 hodin
Další poznámky

Vyšetření se provádí vždy po dohodě s klinickým genetikem!

  • Doba odezvy: po domluvě s klinickým genetikem lze řešit urgentně
  • Parametr vyšetření: Aneuploidie chromosomů 13,18, 21, X a Y.
 
 
Forma výsledku Závěr analýzy je vydán jako komentovaný výsledek.