Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

Metoda - Salicyláty - semikvantitativně

 
Úsek Úsek klinické a forenzní toxikologie
Telefon 495 832 321
495 833 719
495 833 817
Biologický materiál

 sérum

Typ žádanky SP - žádanka pro speciální vyšetření ( Strana 1 )
S - žádanka pro statimová vyšetření ( Strana 1 )
Doba odezvy 1 den, STATIM 1 hod.
Zkratka v LIS S_SALI
Dostupné statim ANO
Jednotka µmol/L
Preanalytika

 krev - zkumavky beu gelu

Hemolýza ovlivňuje stanovení

Interpretace

 Součást toxikologického screeningu, hodnotí odborník.

Stabilita při teplotě -20 °C 6 měsíců
Stabilita při teplotě +4 až +8 °C 1 týden
Stabilita při teplotě +20 až +25 °C 1 den
Další poznámky
  • Aktivní metabolit kys. acetylsalicylové, toxicita nad 1664 µmol/L. 
  • Hemolýza ovlivňuje stanovení