Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

Metoda - Salicyláty - semikvantitativně

 
Úsek Úsek klinické a forenzní toxikologie
Telefon 495 832 321
495 833 719
Biologický materiál

sérum - 2 ml

Typ žádanky SP - žádanka pro speciální vyšetření ( Strana 1 )
S - žádanka pro statimová vyšetření ( Strana 1 )
Doba odezvy do 2 hodin; do 1 hod. u dětí
Zkratka v LIS S_SALI
Dostupné statim ANO
Jednotka µmol/L
Preanalytika

krev - zkumavky bez gelu

Interpretace

Součást toxikologického screeningu.
Hodnotí odborník.

Stabilita při teplotě -20 °C 6 měsíců
Stabilita při teplotě +4 až +8 °C 1 týden
Stabilita při teplotě +20 až +25 °C 1 den
Další poznámky

aktivní metabolit kys. acetylsalicylové; toxicita nad 1664 µmol/l

Citlivost mez detekce 50 µmol/l