Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

Metoda - Selen (Se)

 
Úsek Úsek rutinních analýz
Laboratoř: AAS
Telefon 495 833 759
Biologický materiál

sérum, plazma

Typ žádanky SP - žádanka pro speciální vyšetření ( Strana 1 )
Doba odezvy 1 týden
Zkratka v LIS Se
Dostupné statim NE
Jednotka µmol/L
Referenční intervaly

Sérum

Dospělí
Děti
< 2 roky
2 - 4 roky
0,58 -1,39 µmol/l

0,20 - 0,90 µmol/l
0,50 - 1,30 µmol/l


; ; 


 

Preanalytika

Odběr do speciálních odběrových zkumavek určených pro stopovou analýzu (viz Laboratorní příručka)

Stabilita při teplotě -20 °C 1 rok
Stabilita při teplotě +4 až +8 °C 2 týdny
Stabilita při teplotě +20 až +25 °C 1 týden