Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

Metoda - Sodík

 
Úsek Úsek rutinních analýz
Úsek základních močových analýz, POCT a LIS
Laboratoř: POCT
statimová
Telefon 495 833 140
495 833 709
495 833 734
Biologický materiál

sérum, plná krev, moč, likvor, exudát, punktát, dren

Typ žádanky S - žádanka pro statimová vyšetření ( Strana 1 )
R - žádanka pro rutinní vyšetření ( Strana 1 )
ABR - žádanka pro vyšetření acidobazické rovnováhy ( Strana 1 )
Doba odezvy STATIM 60 min, RUTINA v den indikace
Zkratka v LIS Na
Dostupné statim ANO
Jednotka mmol/L
Referenční intervaly
Sérum, Li-plazma:
0-6 týdnů:
6 týdnů-18 let:
>18 let:


136 - 146 mmol/l
137 - 146 mmol/l
136 - 145 mmol/l

Moč: (sběr za 24 hodin): 
0-6 měsíců: 
6 měsíců-1 rok: 
1-7 let: 
7-15 let: 
15-18 let:
>18 let:


0 - 10 mmol/d
10 - 30 mmol/d
20 - 60 mmol/d
50 - 120 mmol/d
120 - 220 mmol/d
40 - 220 mmol/d

Plná krev:
<6 týdnů: 
>6 týdnů: 

136-146 mmol/l
137-146 mmol/l

Pro ostatní biologické materiály nejsou referenční intervaly dostupné 

 

Preanalytika
  • sérum; plazma pouze s heparinem lithným, moč sbírat bez aditiv a skladovat v lednici (to vše bez hemolýzy a chylozity)
  • Při vyšetření z plné krve dodat do laboratoře na ledu - plná nesrážlivá krev v heparinizované kapiláře nebo ve stříkačce.
  • V rámci POCT měření provádět bezprostředně po odběru. Odebraná krev nesmí obsahovat bublinky vzduchu. Krev v odběrové zkumavce je nutné důkladně promíchat.

Kapilární odběr je stabilní po uvedenou dobu v heparizované utěsněné kapiláře.

Analytika Stanovení z plné krve se provádí na acidobazických analyzátorech.
Sérum po centrifugaci oddělit!
Stabilita při teplotě -20 °C 1 rok
Stabilita při teplotě +4 až +8 °C sérum, plazma, moč - 2 týdny;plná krev - 2 hodiny
Stabilita při teplotě +20 až +25 °C sérum, plazma, moč: 14 dní, plná krev: 15 minut