Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

Metoda - Solubilní receptor tyrozinkinázového typu 1 (sFlt-1, marker preeklampsie)

 
Úsek Úsek rutinních analýz
Telefon 495 833 140
Biologický materiál

 sérum

Typ žádanky S - žádanka pro statimová vyšetření ( Strana 1 )
Doba odezvy 1 hodina
Zkratka v LIS sFlt-1
Dostupné statim ANO
Jednotka ng/L
Referenční intervaly
Týden těhotenství
10+0 - 14+6
15+0 - 19+6
20+0 - 23+6
24+0 - 28+6
29+0 - 33+6
34+0 - 36+6
37+0 - porod

 sFlt-1
 652,0  - 2501,0 ng/l
 708,0  - 2807,0 ng/l
 572,0  - 2997,0 ng/l
 618,0  - 3205,0 ng/l
 773,0  - 5165,0 ng/l
 992,0  - 7363,0 ng/l
1533,0  - 9184,0 ng/l  

Poměr sFlt-1/PlGF
9,27 -  54,60 
3,51 -  25,70 
1,82 -  14,60 
0,95 -  10,00 
0,94 -  33,90 
1,23 -  66,40 
2,18 - 112,00

 

 

Preanalytika
  •  Vzorky obsahující precipitáty před stanovením centrifugovat.
  • na S - žádanku pro statimová vyšetření nutno dopsat ručně
Interpretace

Hodnoty jsou interpretovány pomocí výpočtového vztahu se stanovením PlGF.

Časná preeklampsie (20+0 - 33+6 týden): poměr sFlt-1/PlGF 

  • cut-off pro vyloučení:  33
  • cut off pro potvrzení:  85
Pozdní preeklampsie (34+0 - porod): poměr sFlt-1/PlGF
  • cut-off pro vyloučení:  33
  • cut-off pro potvrzení:  110
 
Stabilita při teplotě -20 °C 6 měsíců (zmrazit pouze jednou)
Stabilita při teplotě +4 až +8 °C 48 hodin
Stabilita při teplotě +20 až +25 °C neuvedeno
Další poznámky

 Vzorky by neměly být odebírány pacientům podstupujícím léčbu s vysokými dávkami biotinu (tj. >5 mg/den) po dobu nejméně 8 hodin od podání poslední dávky biotinu.