Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

Metoda - T3 (Trijodtyronin)

 
Úsek Úsek rutinních analýz
Telefon 495 833 140
Biologický materiál

sérum; plazma: Li-heparin, K2-EDTA, K3-EDTA

Typ žádanky R - žádanka pro rutinní vyšetření ( Strana 1 )
Doba odezvy RUTINA v den indikace
Zkratka v LIS T3
Dostupné statim NE
Jednotka nmol/L
Referenční intervaly
novorozenci:
děti 6 dní-3 měsíce:
děti 3-12 měsíců:
děti 1-6 let:
děti 6-11 let:
děti 11-20 let:
ženy >20 let:
muži >20 let:
1,12-4,43 nmol/l
1,23-4,22 nmol/l
1,32-4,07 nmol/l
1,42-3,80 nmol/l
1,43-3,55 nmol/l
1,40-3,34 nmol/l
1,30-3,10 nmol/l
1,30-3,10 nmol/l

 

Preanalytika

sérum; plazma: Li-heparin, K2-EDTA, K3-EDTA

 

Analytika Autoprotilátky proti hormonům štítné žlázy mohou ovlivnit stanovení.
Stabilita při teplotě -20 °C 1 rok (zamrazit jen jednou)
Stabilita při teplotě +4 až +8 °C 14 dní
Stabilita při teplotě +20 až +25 °C 8 dnů
Další poznámky

Lékové interference:

  • Léčba amiodaronem, propylthiouracilem, fenytoinem, fenylbutazonem a salicyláty může způsobit snížení hladiny T3.
  • Anomálie vazebných proteinů pozorované např. u FDH (familiární dysalbuminemická hypertyreoxinémie) nebo patologické koncentrace vazebných proteinů mohou způsobit neočekávané výsledky T3.