Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

Metoda - T3 (Trijodtyronin)

 
Úsek Úsek rutinních analýz
Telefon 495 833 140
Biologický materiál

sérum

Typ žádanky R - žádanka pro rutinní vyšetření ( Strana 1 )
Doba odezvy RUTINA v den indikace
Zkratka v LIS T3
Dostupné statim NE
Jednotka nmol/L
Referenční intervaly
novorozenci:
děti 6 dní-3 měsíce:
děti 3-12 měsíců:
děti 1-6 let:
děti 6-11 let:
děti 11-20 let:
ženy >20 let:
muži >20 let:
1,12-4,43 nmol/l
1,23-4,22 nmol/l
1,32-4,07 nmol/l
1,42-3,80 nmol/l
1,43-3,55 nmol/l
1,40-3,34 nmol/l
1,30-3,10 nmol/l
1,30-3,10 nmol/l

 

Preanalytika
  • sérum;
  • plazma Li-, Na-, NH4+-heparin, K3-EDTA, citrát sodný a fluorid sodný/oxalát draselný
Analytika Autoprotilátky proti hormonům štítné žlázy mohou ovlivnit stanovení.
Stabilita při teplotě -20 °C 1 měsíc (zamrazit jen jednou)
Stabilita při teplotě +4 až +8 °C 7 dní
Stabilita při teplotě +20 až +25 °C neuvedeno
Další poznámky

Lékové interference:

  • Vzorky neodebírat pacientům podstupujícím léčbu s vysokými dávkami biotinu (>5 mg/den) po dobu nejméně 8 hodin od podání poslední dávky biotinu.
  • Léčba amiodaronem může způsobit snížení hladiny. Fenytoin, fenylbutazon a salicyláty způsobují snížení hladiny.