Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

Metoda - T3 volný (Trijodtyronin volný)

 
Úsek Úsek rutinních analýz
Telefon 495 833 140
Biologický materiál

sérum

Typ žádanky R - žádanka pro rutinní vyšetření ( Strana 1 )
Doba odezvy RUTINA v den indikace
Zkratka v LIS T3V
Dostupné statim NE
Jednotka pmol/L
Referenční intervaly
novorozenci:
děti 6 dní-3 měsíce:
děti 3 měsíce-1 rok:
děti 1-6 let:
děti 6-11 let:
děti 11-20 let:
ženy >20 let:
muži >20 let:
2,65-9,68 pmol/l
3,00-9,28 pmol/l
3,30-8,95 pmol/l
3,69-8,46 pmol/l
3,88-8,02 pmol/l
3,93-7,70 pmol/l
3,10-6,80 pmol/l
3,10-6,80 pmol/l

 

Preanalytika
  • sérum;
  • Li-heparin, K2-, K3-EDTA plazma
Analytika Vzorky nesmí být ředěny!
Stabilita při teplotě -20 °C 30 dní (zamrazit jen jednou)
Stabilita při teplotě +4 až +8 °C 7 dní
Stabilita při teplotě +20 až +25 °C 5 dní
Další poznámky

Lékové interference:

  • Furosemid, Liothyronin a Levothyroxin způsobují zvýšené hodnoty fT3 při denních terapeutických dávkách.

Jakékoliv ovlivnění vazebné schopnosti vazebných proteinů může pozměnit výsledek fT3 testů (např. léky, netytoidální onemocnění nebo pacient trpící FDH (familiární dysalbuminecká hypertyroxinemie).