Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

Metoda - T4 (Tyroxin)

 
Úsek Úsek rutinních analýz
Telefon 495 833 140
Biologický materiál

sérum

Typ žádanky R - žádanka pro rutinní vyšetření ( Strana 1 )
Doba odezvy RUTINA v den indikace
Zkratka v LIS T4
Dostupné statim NE
Jednotka nmol/L
Referenční intervaly
novorozenci:
děti 6 dní-3 měsíce:
děti 3-12 měsíců:
děti 1-6 let:
děti 6-11 let:
děti 11-20 let:
ženy>20 let:
muži>20 let:
64,9-239,0 nmol/l
69,6-219,0 nmol/l
73,0-206,0 nmol/l
76,6-189,0 nmol/l
77,1-178,0 nmol/l
76,1-170,0 nmol/l
66,0-181,0 nmol/l
66,0-181,0 nmol/l

 

Preanalytika
  • sérum;
  • Li-, Na-heparin, K3-EDTA plazma
Analytika Autoprotilátky proti hormonům štítné žlázy mohou ovlivnit stanovení.
Stabilita při teplotě -20 °C 30 dní (zmrazit jen jednou)
Stabilita při teplotě +4 až +8 °C 7 dní
Stabilita při teplotě +20 až +25 °C neuvedeno
Další poznámky

Lékové interference:

  • Vzorky neodebírat pacientům podstupujícím léčbu s vysokými dávkami biotinu (>5 mg/den) po dobu nejméně 8 hodin od podání poslední dávky biotinu.
  • Stanovení nelze použít u pacientů, kterým jsou podávána hypolipidemika obsahující D-T4. Před vyšetřením funkce štítné žlázy takovýchto pacientů je nutné terapii přerušit na 4-6 týdnů, aby se ustálil fyziologický stav.