Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

Metoda - T4 (Tyroxin)

 
Úsek Úsek rutinních analýz
Telefon 495 833 140
Biologický materiál

sérum; plazma: Li-heparin, K2-EDTA, K3-EDTA

Typ žádanky R - žádanka pro rutinní vyšetření ( Strana 1 )
Doba odezvy RUTINA v den indikace
Zkratka v LIS T4
Dostupné statim NE
Jednotka nmol/L
Referenční intervaly
novorozenci:
děti 6 dní-3 měsíce:
děti 3-12 měsíců:
děti 1-6 let:
děti 6-11 let:
děti 11-20 let:
ženy>20 let:
muži>20 let:
64,9-239,0 nmol/l
69,6-219,0 nmol/l
73,0-206,0 nmol/l
76,6-189,0 nmol/l
77,1-178,0 nmol/l
76,1-170,0 nmol/l
66,0-181,0 nmol/l
66,0-181,0 nmol/l

 

Preanalytika

sérum; plazma: Li-heparin, K2-EDTA, K3-EDTA

 

Analytika Autoprotilátky proti hormonům štítné žlázy mohou ovlivnit stanovení.
Stabilita při teplotě -20 °C 12 měsíců (zmrazit jen jednou)
Stabilita při teplotě +4 až +8 °C 8 dní
Stabilita při teplotě +20 až +25 °C 4 dny
Další poznámky

Anomálie vazebných proteinů pozorované např. u FDH (familiární dysalbuminemická hypertyreoxinémie) mohou způsobit neočekávané výsledky T4.