Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

Metoda - T4 volný (Tyroxin volný)

 
Úsek Úsek rutinních analýz
Telefon 495 833 140
Biologický materiál

sérum

Typ žádanky R - žádanka pro rutinní vyšetření ( Strana 1 )
Doba odezvy RUTINA v den indikace
Zkratka v LIS T4V
Dostupné statim NE
Jednotka pmol/L
Referenční intervaly
novorozenci:
děti 6 dní-3 měsíce:
děti 3-12 měsíců:
děti 1-6 let:
děti 6-11 let:
děti 11-20 let:
ženy >20 let:
muži >20 let:
11,0-32,0 pmol/L
11,5-28,3 pmol/L
11,9-25,6 pmol/L
12,3-22,8 pmol/L
12,5-21,5 pmol/L
12,6-21,0 pmol/L
12,0-22,0 pmol/L
12,0-22,0 pmol/L

 

Preanalytika
  • sérum;
  • Li-heparin, K2-, K3-EDTA plazma
Analytika Vzorky nesmí být ředěny!
Stabilita při teplotě -20 °C 30 dní (zamrazit jen jednou)
Stabilita při teplotě +4 až +8 °C 7 dní
Stabilita při teplotě +20 až +25 °C 5 dní
Další poznámky

Lékové interference:

  • Furosemid, karbamazepin, fenytoin a levothyroxin sodný (L-T4, syntetický levothyroxin) způsobují zvýšenou výtěžnost fT4 při denní terapeutické koncentraci.
  • Stanovení nelze použít u pacientů, kterým jsou podávány hypolipidemika obsahující D-T4. Před vyšetřením funkce štítné žlázy takovýchto pacientů by měla být napřed přerušena terapie na 4-6 týdnů, aby se ustálil fyziologický stav.
  • Autoprotilátky proti hormonům štítné žlázy mohou ovlivňovat stanovení.
  • Jakékoli ovlivnění vazebné schopnosti vazebných proteinů může pozměnit výsledek fT4 testů (např. léky, netyroidální onemocnění nebo pacient trpící FDH - familiární dysalbuminecká hyperthyroxinemie.