Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

Metoda - Testosteron

 
Úsek Úsek rutinních analýz
Telefon 495 833 140
Biologický materiál
  • sérum odebrané standardní odběrovou soupravou nebo se separačním gelem
  • plazma: (Li-heparin, K2- a K3-EDTA plazma)
Typ žádanky R - žádanka pro rutinní vyšetření ( Strana 1 )
Doba odezvy RUTINA v den indikace
Zkratka v LIS TSTR
Dostupné statim NE
Jednotka nmol/L
Referenční intervaly
Muži:   

0-1 měsíc
1-5 měsíců 
6-11 měsíců
1-5 let
6-9 let
10-11 let 
12-13 let
14-15 let
16-19 let
20-49 let
50-99 let  

2,60 - 14,00 nmol/l
≤ 6,14 nmol/l
≤ 0,24 nmol/l
≤ 0,87 nmol/l
≤ 1,04 nmol/l
≤ 15,00 nmol/l
2,50 - 27,00 nmol/l
6,25 - 26,50 nmol/l
6,52 - 30,60 nmol/l
12,00 - 29,00 nmol/l
12,00 - 25,70 nmol/l

Ženy:
0-1 měsíc 
1-5 měsíců
6-11 měsíců 
1-5 let  
6-9 let 
10-11 let 
12-13 let
14-15 let   
16-19 let
20-49 let
50-99 let


≤ 2,20 nmol/l
≤ 0,17 nmol/l
≤ 0,17 nmol/l
≤ 0,35 nmol/l
≤ 0,35 nmol/l
≤ 0,35 nmol/l
≤ 0,82 nmol/l
≤ 0,93 nmol/l
0,16 - 1,33 nmol/l
0,29 - 1,67 nmol/l
0,10 - 1,42 nmol/l

       

Preanalytika

Analytika Zmrazit jen jednou. Vzorky obsahující precipitáty, centrifugovat před provedením testu.
Stabilita při teplotě -20 °C 6 měsíců (zamrazit jen jednou)
Stabilita při teplotě +4 až +8 °C 1 týden
Další poznámky

Převodní faktory:

  • ng/ml x 3,47 = nmol/l
  • nmol/l x 0,288 = ng/ml

Lékové interference:

  • Nepoužívat vzorky pacientů léčených Nandrolonem - silná interakce!
  • Fenylbutazon v terapeutických dávkách způsobuje zvýšení hladiny testosteronu.