Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

Metoda - TmP/GF

 
Úsek Úsek rutinních analýz
Laboratoř: statimová
Telefon 495 832 451
Biologický materiál

 výpočet

Zkratka v LIS TmP/GF
Jednotka nmol/L
Referenční intervaly

 

děti  
0 - 3 měsíce 1,43-3,43 mmol/L
3 - 6 měsíců 1,48-3,30 mmol/L
6 měsíců -2 roky 1,15-2,60 mmol/L
2-15 let 1,15-2,44 mmol/L
muži  
25 - 35 let 1,00-1,35 mmol/L
45 - 55 let 0,90-1,35 mmol/L
65-75 let 0,80-1,35 mmol/L
ženy  
25 - 35 let 0,96-1,44 mmo/L
45 - 55 let 0,88-1,42 mmol/L
65-75 let 0,80-1,35 mmol/L
Další poznámky

 Zdroj: Blood Sceinces Department of Clinical Biochemistry, Measurement of TmP/GF, autor: Petr Beresford

https://www.nbt.nhs.uk/sites/default/files/Protocol%20for%20measurement%20of%20TmP.pdf