Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

Metoda - Transferin

 
Úsek Úsek rutinních analýz
Telefon 495 833 140
Biologický materiál

sérum, půazma

Typ žádanky R - žádanka pro rutinní vyšetření ( Strana 1 )
Doba odezvy RUTINA v den indikace
Zkratka v LIS TRF
Dostupné statim NE
Referenční intervaly

2,0-3,6 g/l

Preanalytika
  • sérum;
  • Li-heparin plazma
Stabilita při teplotě -20 °C 6 měsíců
Stabilita při teplotě +4 až +8 °C 8 dní
Stabilita při teplotě +20 až +25 °C 8 dní
Další poznámky

Převodní faktory:

  • g/l x 12,6 = µmol/l
  • µmol/l x 0,0796 = g/l