Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

Metoda - Triacylglyceroly

 
Úsek Úsek rutinních analýz
Telefon 495 833 140
Biologický materiál

sérum, plazma

Typ žádanky S - žádanka pro statimová vyšetření ( Strana 1 )
R - žádanka pro rutinní vyšetření ( Strana 1 )
Doba odezvy STATIM 60 min, RUTINA v den indikace
Zkratka v LIS TAG
Dostupné statim ANO
Jednotka mmol/L
Referenční intervaly

0,45 - 1,70 mmol/L

Pro ostatní biologické materiály nejsou referenční intervaly dostupné 

Preanalytika
 • sérum;
 • Li-heparin a K2-EDTA plazma
Interpretace

Doporučení ČSAT/EAS:
standardní riziko kardiovaskulárního onemocnění: < 2,0 mmol/l,
zvýšené riziko kardiovaskulárního onemocnění: < 4,5 mmol/l,
vysoké riziko kardiovaskulárního onemocnění:  > 4,5 mmol/l.

Stabilita při teplotě -20 °C sérum, plazma: 3 měsíce (při -70°C: několik let)
Stabilita při teplotě +4 až +8 °C sérum: 10 dní , plazma: 15 dní
Stabilita při teplotě +20 až +25 °C sérum, plazma: 2 dny
Další poznámky

Převodní faktor:

 • mmol/l x 0,885 = g/l

Interference:

  • Endogenní neesterifikovaný glycerol ve vzorku může falešně zvýšit sérové triglyceridy.
  • Dicynone (Etamsylát) může při terapeutických koncentracích vést k falešně nízkým výsledkům.
  • Kyselina askorbová a dobesilát vápenatý způsobují uměle nízké výsledky.
  • Intralipid se měří přímo jako analyt v tomto stanovení a vede k vysokým výsledkům triglyceridů.
  • N-acetylcystein a n-acetyl-p-benzochinonimin (NAPQI) mohou nezávisle způsobit falešně nízké výsledky.
  • Metamizol způsobuje falešně nízké výsledky.