Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

Metoda - Tricyklická antidepresiva - imunochemicky

 
Úsek Úsek klinické a forenzní toxikologie
Telefon 495 832 321
495 833 817
495 833 719
Biologický materiál

moč - 5 mL, lze i v séru

Typ žádanky SP - žádanka pro speciální vyšetření ( Strana 1 )
S - žádanka pro statimová vyšetření ( Strana 1 )
Doba odezvy 1 den, STATIM za 2 hodiny
Zkratka v LIS U_TCA, S_TCA
Dostupné statim ANO
Jednotka µmol/L
Preanalytika

krev - zkumavky bez gelu

Interpretace

Výsledek

  • negativní
  • šedá zóna" lze interpretovat jako: „Nelze vyloučit užití“
  • pozitivní: lze interpretovat jako: „Pravděpodobné užití“

Sporné výsledky nutno konfirmovat hmotnostně-spektrometricky.
Hodnotí odborník.

 
Stabilita při teplotě -20 °C moč, krev - 6 měsíců
Stabilita při teplotě +4 až +8 °C moč, krev - 1 týden
Stabilita při teplotě +20 až +25 °C moč, krev - 1 den
Další poznámky
  • Tento test zachytí amitriptylin, amoxapin, chlorpromazin, klomipramin, cyklobezaprin, desipramin, doxepin, imipramin, 2-hydroxy-imipramin, protiptylin, trimipramin.
  • Vysoké koncentrace quetiapinu, venlafaxinu a trazodonu mohou dát falešně pozitivní výsledek.