Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

Metoda - Troponin-T

 
Úsek Úsek rutinních analýz
Telefon 495 833 140
Biologický materiál

sérum, plazma

Typ žádanky S - žádanka pro statimová vyšetření ( Strana 1 )
R - žádanka pro rutinní vyšetření ( Strana 1 )
Doba odezvy STATIM 60 min, RUTINA v den indikace
Zkratka v LIS TnT
Dostupné statim ANO
Jednotka ng/l
Referenční intervaly

14 ng/l

Preanalytika
  • sérum;
  • K2-, K3-EDTA, Li-, Na- heparin plazma
Interpretace

Diagnostický rozhodovací limit pro určení ACS podle mezinárodních kardiologických doporučení 14 ng/l (dříve 0,014 µg/l).

Stabilita při teplotě -20 °C 12 měsíců (zamrazit jen jednou)
Stabilita při teplotě +4 až +8 °C 24 hodin
Stabilita při teplotě +20 až +25 °C neuvedeno
Další poznámky

Vzorky neodebírat pacientům podstupujícím léčbu s vysokými dávkami biotinu (>5 mg/den) po dobu nejméně 8 hodin od podání poslední dávky biotinu.