Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

Metoda - TSH

 
Úsek Úsek rutinních analýz
Telefon 495 833 140
Biologický materiál

sérum

Typ žádanky R - žádanka pro rutinní vyšetření ( Strana 1 )
Doba odezvy RUTINA v den indikace
Zkratka v LIS TSH
Dostupné statim NE
Jednotka mU/l
Referenční intervaly
novorozenci:
děti 6 dní-3 měsíce:
děti 3-12 měsíců:
děti 1-6 let:
děti 6-11 let:
děti 11-20 let:
ženy >20 let:
muži >20 let:
0,70-15,20 mU/l
0,72-11,00 mU/l
0,73-8,35 mU/l
0,70-5,97 mU/l
0,60-4,84 mU/l
0,51-4,30 mU/l
0,27-4,20 mU/l
0,27-4,20 mU/l

 

Preanalytika
  • sérum;
  • Li-, Na-, NH4+-heparin, K3-EDTA, citrát sodný a fluorid sodný/oxalát draselný plazma
Stabilita při teplotě -20 °C 1 měsíc (zamrazit jen jednou)
Stabilita při teplotě +4 až +8 °C 7 dní
Stabilita při teplotě +20 až +25 °C neuvedeno
Další poznámky

Lékové interference:

  • Vzorky neodebírat pacientům podstupujícím léčbu s vysokými dávkami biotinu (>5 mg/den) po dobu nejméně 8 hodin od podání poslední dávky biotinu.