Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

Metoda - Vápník (Ca)

 
Úsek Úsek rutinních analýz
Telefon 495 833 140
Biologický materiál

sérum, plazma, moč, punktát

Typ žádanky S - žádanka pro statimová vyšetření ( Strana 1 )
R - žádanka pro rutinní vyšetření ( Strana 1 )
Doba odezvy STATIM 60 min, RUTINA v den indikace
Zkratka v LIS Ca
Dostupné statim ANO
Jednotka mmol/L
Referenční intervaly

Sérum:
< 10 dní
10 dní - 2 roky
2 roky - 12 let
12 - 18 let
18 - 60 let
60 - 90 let
> 90 let
Moč:
sběr za 24 hod


1,90 - 2,60 mmol/L
2,25 - 2,75 mmol/L
2,20 - 2,70 mmol/L
2,10 - 2,55 mmol/L
2,15 - 2,50 mmol/L
2,20 - 2,55 mmol/L
2,05 - 2,40 mmol/L

2,50 - 7,50 mmol/d

  Pro ostatní biologické materiály nejsou referenční intervaly dostupné 

Preanalytika
  • sérum;
  • Li-heparin plazma (odběr nalačno)
    • Sérum nebo plazma musí být co nejdříve odděleny od krvinek, protože delší kontakt se sraženinou může způsobit pokles hodnot vápníku.
  • moč: sběr 24 hodin, vzorky sbírat do nádoby obsahující 20-30 ml 6 mol/LHCl
     
Stabilita při teplotě -20 °C sérum, plazma: 8 měsíců; moč:3 týdny
Stabilita při teplotě +4 až +8 °C sérum, plazma: 3 týdny; moč: 4 dny
Stabilita při teplotě +20 až +25 °C sérum, plazma: 7 dní; moč: 2 dny
Další poznámky