Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

Metoda - Vápník ionizovaný

 
Úsek Úsek rutinních analýz
Úsek základních močových analýz, POCT a LIS
Laboratoř: POCT
statimová
Telefon 495 833 140
495 833 709
495 833 734
Biologický materiál

sérum, plná krev

Typ žádanky S - žádanka pro statimová vyšetření ( Strana 1 )
R - žádanka pro rutinní vyšetření ( Strana 1 )
ABR - žádanka pro vyšetření acidobazické rovnováhy ( Strana 1 )
Doba odezvy STATIM 60 min
Zkratka v LIS CaI
Dostupné statim ANO
Jednotka mmol/L
Referenční intervaly

0 - 6 týdnů 
6 týdnů - 1 rok

1 - 15 let

> 16 let

1,00 - 1,50 mmol/l
0,95 - 1,50 mmol/l

1,22 - 1,37 mmol/l

1,13 - 1,32 mmol/l


 

 

Preanalytika

Materiál nutno dodat do laboratoře ihned po odběru

Analytika stanovení z plné krve na acidobazických analyzátorech
Stabilita při teplotě +4 až +8 °C 2 hodiny
Stabilita při teplotě +20 až +25 °C 15 min
Další poznámky

kapilární odběr je stabilní po uvedenou dobu v heparizované utěsněné kapiláře