Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

Metoda - Vazebná kapacita železa

 
Úsek Úsek rutinních analýz
Telefon 495 833 140
Biologický materiál

sérum, plazma

Typ žádanky S - žádanka pro statimová vyšetření ( Strana 1 )
R - žádanka pro rutinní vyšetření ( Strana 1 )
Doba odezvy STATIM 60 min, RUTINA v den indikace
Zkratka v LIS FeVK
Dostupné statim NE
Jednotka µmol/L
Referenční intervaly

Muži > 15 let: 44,8 - 71,6 µmol/L
Ženy > 15 let: 44,8 - 71,6 µmol
/L

Preanalytika
  • sérum;
  • Li-heparin plazma to vše bez hemolýzy a lipémie (komplexotvorné antikoagulanty jako EDTA, oxalát či citrát nemohou být používány)
  • Hodnoty Li-heparin plazmy jsou cca o 6% nižší než hodnoty séra.
  • Vzorky odebírat ráno, aby byl vyloučen vliv cirkadiánního rytmu.
     
Stabilita při teplotě -20 °C neuvedeno
Stabilita při teplotě +4 až +8 °C 1 týden
Stabilita při teplotě +20 až +25 °C 4 dny
Další poznámky

Převodní faktor:

  • µmol/L x 0,0559 = mg/L

Lékové interference:
Oxytetracyklin způsobuje uměle vysoké hodnoty. Pacienti léčení suplementy železa nebo léčivem vážícím kovy mohou mít falešně snížené hodnoty. Patologicky vysoké hladiny albuminu (70 g/L) zdánlivě snižují skutečné hodnoty vazebné kapacity železa.
Ostatní interference:
Kontaminace erytrocyty zvyšuje výsledky.