Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

Metoda - Vlákna ve stolici

 
Úsek Úsek základních močových analýz, POCT a LIS
Laboratoř: močová
Telefon 495 833 709
495 833 734
Biologický materiál

stolice

Typ žádanky M - žádanka pro močovou analýzu a diabetologii ( Strana 1 )
Doba odezvy 1 den
Zkratka v LIS VLAK
Dostupné statim NE
Jednotka arb.j.
Další poznámky

Vyšetření pouze pro potřeby FN HK.