Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

Metoda - Vyšetření močového sedimentu ve fázovém kontrastu

 
Úsek Úsek základních močových analýz, POCT a LIS
Laboratoř: močová
Telefon 495 833 709
495 833 734
Biologický materiál

moč sbíraná přesně 3 hodiny, celkový objem se odevzdá do laboratoře bezprostředně po mikci

Typ žádanky M - žádanka pro močovou analýzu a diabetologii ( Strana 1 )
Doba odezvy 1 hodina
Zkratka v LIS ERYG
Dostupné statim NE
Jednotka %
Preanalytika

zpracování musí být provedeno do 20 minut po mikci

Interpretace

Výpočet % dysmorfních (glomerulárně změněných erytrocytů):
0 - 20% - erytrocyturie neglomerulární;
21 - 60% - erytrocyturie smíšená nediagnostická;
61 - 100% - erytrocyturie glomerulární.
Hodnotí odborník.

Další poznámky

zpracovává se ihned po dodání do laboratoře