Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

Metoda - Vyšetření variant somatického genomu metodou MPS

 
Úsek Úsek molekulární biologie
Laboratoř: somatických mutací
Telefon 495 833 865 (32 97)
Biologický materiál

 nesrážlivá EDTA krev periferní 2-5 ml, kostní dřeň, FFPE

Typ žádanky MB-h - žádanka pro molekulární biologii humánního genomu ( Strana 1 )
Doba odezvy Standardně 2 měsíce, doba odezvy se může prodloužit o 1 měsíc v závislosti na počtu požadavků
Zkratka v LIS NGS panel1
Dostupné statim NE
Jednotka kvalitativní, komentovaný nález
Preanalytika
  • Materiál zasílejte ihned po odběru.
  • Na zadní straně žádanky zaškrtněte, zda pacient podespal infromovaný souhlas s DNA analýzou. 
  • Materiál do 72 hodin po odběru dodat do labroatoře, při delším skladování nutno zamrazit na -20 0C a na žádanku napsat poznámku ZAMRAZENO. 

 

Interpretace

 Vyšetřované geny: 

ABL1, ANKRD26, ASXL1, ATM, BCL2, BCOR, BIRC3, BRAF, BTK, CALR, CARD11, CBL, CEBPA, CSF3R, DDX41, DNMT3A, ETNK1, ETV6, EZH2, FBXW7, FLT3, GATA1, GATA2, IDH1, IDH2, IKZF3, IRF4, JAK2, KIT, KRAS, MAP2K1, MCL1, MED12, MPL, MYD88, NFKBIE, NOTCH1, NPM1, NRAS, PHF6, PLCG2, POT1, PTPN11, RPS15, RUNX1, SAMHD1, SETBP1, SF3B1, SRSF2, STAG2, TET2, TP53, TRAF2, TRAF3, U2AF1, WT1, XPO1, ZRSR2

 

Stabilita při teplotě -20 °C dlouhodobě
Stabilita při teplotě +4 až +8 °C 72 hodin
Stabilita při teplotě +20 až +25 °C 5 hodin
Další poznámky
  • Příjem materiálu pouze v pracovních dnech. 
Forma výsledku Závěr analýzy je vydán jako komentovaný výsledek.