Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

Metoda - Železo (Fe)

 
Úsek Úsek rutinních analýz
Laboratoř: AAS
Telefon 495 833 140
495 833 759
Biologický materiál

sérum, plazma, jaterní tkáň

Typ žádanky SP - žádanka pro speciální vyšetření ( Strana 1 )
S - žádanka pro statimová vyšetření ( Strana 1 )
R - žádanka pro rutinní vyšetření ( Strana 1 )
Doba odezvy STATIM 60 minut, RUTINA v den indikace, jaterní tkáň 1 týden
Zkratka v LIS Fe
Dostupné statim ANO v séru, NE v jaterní tkáni
Jednotka µmol/L, µg/g suché tkáně
Referenční intervaly

Sérum:
muž:  1 - 30 dnů
žena: 1 - 30 dnů
muž:  30 dnů - 1 rok
žena: 30 dnů - 1 rok
děti: 1rok - 5 let
děti: 6 - 9 let
muž: 10 - 14 let
žena: 10 - 14 let
muž:  14 - 18 let
žena: 14 - 18 let
dospělí: > 18 let

Jaterní tkáň:


5,7 - 20,0 µmol/L
5,2 - 22,7 µmol/L
4,8 - 19,5 µmol/L
4,5 - 22,6 µmol/L
4,0 - 25,0 µmol/L
7,0 - 25,0 µmol/L
5,0 - 24,0 µmol/L
8,0 - 26,0 µmol/L
6,0 - 29,0 µmol/L
5,0 - 33,0 µmol/L
5,8 - 34,5 µmol/L

< 1313,0 µg/g suché tkáně

Preanalytika
  • sérum;
  • Li-heparin plazma (nepožívat EDTA a oxalátovou plazmu)

Oddělit sérum nebo plazmu od buněk nebo sraženiny do 1 hodiny!
Tkáň vložit do umělohmotné eppendorfské zkumavky, zmrazit na -20°C, pokud nelze tkáň dodat do laboratoře bezprostředně po odběru.
 

Stabilita při teplotě -20 °C sérum, jaterní tkáň: několik let
Stabilita při teplotě +4 až +8 °C sérum: 3 týdny
Stabilita při teplotě +20 až +25 °C sérum: 7 dní
Další poznámky

Převodní faktor: µmol/L x 0,0559 = mg/L

U pacientů léčených suplementy železa nebo léčivem vážícím kovy, nemusí železo reagovat v testu správně, což může způsobit uměle snížené hodnoty.

Koncentrace železa v séru/plazmě je závislá na příjmu železa z potravy a vykazuje cirkadiánní kolísání.

Možná interference při vysokých koncentracích feritinu (>1200 µg/L)