Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

Metoda - Zinek (Zn)

 
Úsek Úsek rutinních analýz
Laboratoř: AAS
Telefon 495 833 759
Biologický materiál

sérum, moč

Typ žádanky SP - žádanka pro speciální vyšetření ( Strana 1 )
Doba odezvy 1 týden
Zkratka v LIS Zn
Dostupné statim NE
Jednotka µmol/L, µmol/d
Referenční intervaly
Sérum:
Moč:
12-18 µmol/l
3 - 21 µmol/d


 

Preanalytika

Odběr do speciálních odběrových zkumavek určených pro stopovou analýzu (viz Laboratorní příručka)

Stabilita při teplotě -20 °C 1 rok
Stabilita při teplotě +4 až +8 °C sérum - 2 týdny; moč - 7 dnů
Stabilita při teplotě +20 až +25 °C sérum - 1týden; moč - 3 dny