Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

Metoda - Žlučové kyseliny

 
Úsek Úsek rutinních analýz
Telefon 495 833 140
Biologický materiál

Srážlivá krev, EDTA Li-heparin plazma

Množství 1 mL
Typ žádanky R - žádanka pro rutinní vyšetření ( Strana 1 )
Doba odezvy v pracovní den do 15.00 hod.
Zkratka v LIS ŽK
Dostupné statim NE
Jednotka µmol/L
Referenční intervaly

Referenční meze  - po lačnění ( 8 - 12 hod.)

Fyziologické meze: 0 - 10 µmol/L
Závažná forma těhotenské cholestázy (2. a 3. trimestr):  > 40 µmol/L

 

Preanalytika

Minimální doba lačnění ped odběrem je 8 hod. (8-12 hod.) 

U pacientů léčených kyselinou ursodeoxycholovou může dojít k ovlivnění hladiny žlučových kyselin.

Interpretace

K elevaci žlučových kyselin dochází při řadě jaterních onemocnění (cirhóza, virová hepatitida, Reyeův syndrom).

Mezi hlavní indikace vyšetření koncentrace žlučových kyselin v séru patří těhotenská cholestáza ve druhém a třetím trimestru gravidity. Jedná se o onemocnění nejasné etiologie, které může ohrozit plod aspirací mekonia, předčasným porodem, syndromem dechové tísně, či arytmií.

Mezi závažnou formu těhotenské cholestázy patří stavy, kdy koncentrace žlučových kyselin dosahuje hodnot > 40 µmol/L. Více informací  zde

 

Stabilita při teplotě -20 °C 3 měsíce
Stabilita při teplotě +4 až +8 °C 7 dní
Stabilita při teplotě +20 až +25 °C neuvedeno