Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

 Organizační členění ÚKBD FN HK