Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

 Regionální seminář

 Regionální seminář oboru klinické biochemie se koná 6.12.2022 od 9:30 hod. ve FN Hradec Králové, v budově ÚKBD (č.22, posluchárna, 4.p.).  PROGRAM