Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

 VYŠETŘOVÁNÍ KORONAVIRU SARS CoV2

Od 6. 3. 2020 vyšetřujeme v laboratoři ÚKBD – úsek molekulární biologie přítomnost SARS CoV2  v biologickém materiálu.