Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

 Výukové materiály

Výuka na Farmaceutické fakultě UK v Hradci Králové

Vyšetření moče (J.Špirková)  
Automatizované metody morfologického vyšetření moče (J. Špirková)  
Vitamíny (J. Vávrová) vstupní heslo
získají posluchači
na přednášce


 
Plasmatické bílkoviny I (J. Vávrová)
Plasmatické bílkoviny II (J. Vávrová)
Kardiální markery (J. Vávrová)
Hormony (J. Vávrová)