Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

 Xylózový test

 Od 1.1.2020 je zrušeno vyšetřování xylózy, xylózový test  je možné nahradit některou z modernějších metod např. vyšetřením absorpční kapacity střeva pro vitamín A.