Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

Metoda - 17-hydroxyprogesteron

 
Úsek Úsek RIA a imunochemických analýz
Telefon 495 833 141
495 832 241
Biologický materiál

sérum, plazma (heparin, EDTA)

Typ žádanky SP - žádanka pro speciální vyšetření ( Strana 1 )
Doba odezvy 2 - 3 týdny, jinak dle dohody s VŠ úseku
Zkratka v LIS 17PG
Dostupné statim NE
Jednotka nmol/L
Referenční intervaly
muži 1,90 - 6,52 nmol/l

ženy před menopauzou

folikulární fáze
luteální fáze

 

0,97 - 4,45 nmol/l
0,76 - 8,79 nmol/l

ženy po menopauze 0,56 - 2,15 nmol/l

děti

1-3 měsíce
3-6 měsíců
6-12 měsíců

 

1,48 -12,39 nmol/l
0,48 - 5,47 nmol/l
0,64 - 7,44 nmol/l

chlapci

1-9 let
9-14 let

 

0,49 - 2,24 nmol/l
1,10 - 5,91 nmol/l

dívky

1-9 let
9-14 let

 

0,47 - 3,08 nmol/l
0,80 - 5,26 nmol/l

 

Stabilita při teplotě -20 °C 3 měsíce
Stabilita při teplotě +4 až +8 °C 1 den
Stabilita při teplotě +20 až +25 °C 1 den