Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

Metoda - 17-hydroxyprogesteron

 
Úsek Úsek speciálních analýz
Telefon 495 833 141
495 832 241
Biologický materiál

sérum

Typ žádanky SP - žádanka pro speciální vyšetření ( Strana 1 )
Doba odezvy 2 - 3 týdny, jinak dle dohody s VŠ úseku
Zkratka v LIS 17PG
Dostupné statim NE
Jednotka nmol/L
Referenční intervaly

sérum

muži (> 14 let) 1,50 – 6,40 nmol/L

ženy (> 14 let)

folikulární fáze
luteální fáze
ovulární fáze

 0,30 - 7,00 nmol/L

0,30 - 2,40 nmol/L
1,80 - 7,00 nmol/L
0,90 - 4,20 nmol/L

pozdní těhotenství

6,10 - 36,30 nmol/L
ženy po menopauze 0,40 -   1,50 nmol/L

novorozenci chlapci
0 - 1 měsíc 
1 - 2 měsíce 
2 - 3 měsíce


0 - 24,20 nmol/L
10,90 - 41,40 nmol/L
5,10 - 12,10 nmol/L

novorozenci dívky
0 - 1 měsíc
1 - 2 měsíce
2 - 3 měsíce


7,30 - 50,80 nmol/L
4,80 - 29,30 nmol/L
0,30 - 9,40

děti 
0,5 – 14 let

 
0,30 - 5,10 nmol/L

POZOR: změna referenčních mezí v důsledku změny metodiky vyšetření 

Pro ostatní biologické materiály nejsou referenční intervaly dostupné 

 

Preanalytika


 

Stabilita při teplotě -20 °C 3 měsíce
Stabilita při teplotě +4 až +8 °C 3 dny
Stabilita při teplotě +20 až +25 °C 2 dny