Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

Metoda - 8-methoxypsoralen

 
Úsek Úsek klinické farmakologie
Telefon 495 833 765
Biologický materiál

krev obohacená o leukocyty z vaku

Typ žádanky SP - žádanka pro speciální vyšetření ( Strana 1 )
Doba odezvy 1 týden, STATIM v pracovní době po dohodě
Zkratka v LIS MOP
Dostupné statim ANO
Jednotka µg/L
Preanalytika

Analyt citlivý na světlo.

Interpretace

Interpretuje odborník

Stabilita při teplotě -20 °C 1 měsíc
Další poznámky

µg/l = ng/ml