Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

Metoda - Adenosindeamináza (ADA)

 
Úsek Úsek speciálních analýz
Telefon 495 833 735
Biologický materiál

 Pleurální tekutina

Typ žádanky SP - žádanka pro speciální vyšetření ( Strana 1 )
Doba odezvy 1 týden
Dostupné statim NE
Jednotka µkat/L
Referenční intervaly

 0 – 0,5 µkat/L 

Preanalytika

Odběr do zkumavky s heparinem, doručit do laboratoře co nejdříve a centrifugovat a supernatant ihned zamrazit

Interpretace

cut-off pro TBC: ADA  > 0,5 µkat/L

 

Stabilita při teplotě -20 °C 2 dny; při 80°C - 2,5 roku
Stabilita při teplotě +4 až +8 °C neuvedeno
Stabilita při teplotě +20 až +25 °C 2 hodiny
Další poznámky

přepočet 1U/L = 0,0167 µkat/L