Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

Metoda - Adrenokortikotropin (ACTH)

 
Úsek Úsek speciálních analýz
Telefon 495 833 141
Biologický materiál

plazma (EDTA)

Typ žádanky SP - žádanka pro speciální vyšetření ( Strana 1 )
Doba odezvy 2-3 týdny
Zkratka v LIS ACTH
Dostupné statim NE
Jednotka ng/L
Referenční intervaly

plazma:
dospělí: 4,7- 48,8 ng/L

Zdroj referenčního intervalu: příbalová informace výrobce
Pro ostatní biologické materiály nejsou referenční intervaly dostupné 
 

 

Preanalytika

Labilní analyt. Materiál nutno zoracovat bezprostředně po odběru: oddělit plazmu, zamrazit, transportovat oddělenou plasmu na ledu.

Stabilita při teplotě -20 °C 1 rok
Stabilita při teplotě +4 až +8 °C nestabilní
Stabilita při teplotě +20 až +25 °C nestabilní
Metoda popis CLIA