Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

Metoda - Albuminurie (albumin v moči)

 
Úsek Úsek speciálních analýz
Telefon 495 832 664
Biologický materiál

moč

Typ žádanky SP - žádanka pro speciální vyšetření ( Strana 1 )
Doba odezvy 1 týden
Zkratka v LIS Alb8, Al24, ACR
Dostupné statim NE
Jednotka µg/min, mg/d, g/mol kreatininu
Referenční intervaly
Alb8:
Al24:
ACR: vzorek - muži:
ACR: vzorek - ženy:
< 20 µg/min
< 30 mg/d
< 2,5 g/mol kreatininu
< 3,5 g/mol kreatininu
Preanalytika
  • Přednost má stanovení ve sbírané moči během nočního odpočinku (sběr osmihodinový): Moč se sbírá obvykle od 22.00 hodin do 06.00 hodin. Sběrnou nádobu uchovávejte v chladu. Koncentraci albuminu lze posoudit při současném stanovení látkové koncentrace kreatininu ve stejném vzorku moče.
  • Vzhledem k následné interpretaci formou poměru albumin/kreatinin musí být u náhodných vzorků vždy stanoven kreatinin
Interpretace

Albuminurii lze požadovat za prokázanou, jestliže je překročení rozhodovacích mezí dosaženo ve dvou ze tří po sobě následujících vzorcích moči analyzovaných v intervalu 3 – 6 měsíců. Potřeba zvýšeného počtu měření je dána vysokou hodnotou intraindividuální biologické variability albuminu v moči.

 

Hodnoty přesahující horní hranice rozhodovacích mezí jsou označovány jako proteinurie.

Vzorek
Normální exkrece
Albuminurie
Proteinurie
ACR [g/mol kreatininu]
Náhodný vzorek
Muž
< 2,5
2,5 až 30
> 30
Žena
< 3,5
3,5 až 30
 
Časovaný vzorek
Vylučování albuminu [µg/min]
< 20
20 až 200
> 200
Sběr moči
Vylučování albuminu [mg/24 hod]
< 30
30 až 300
> 300
Stabilita při teplotě -20 °C 6 měsíců
Stabilita při teplotě +4 až +8 °C 1 měsíc
Stabilita při teplotě +20 až +25 °C 7 dnů
Další poznámky

Rozsah měření: 11 - 333 mg/l

Hodnoty koncentrace menší než 11 mg/l nelze kvantifikovat, výsledek je vydáván jako < 11 mg/l