Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

Metoda - Albuminurie (albumin v moči)

 
Úsek Úsek speciálních analýz
Telefon 495 832 664
Biologický materiál

moč

Typ žádanky SP - žádanka pro speciální vyšetření ( Strana 1 )
Doba odezvy 1 týden
Zkratka v LIS Alb8, Al24, ACR
Dostupné statim NE
Jednotka µg/min, mg/d, g/mol kreatininu
Referenční intervaly
Al24:
ACR: vzorek 
< 30 mg/d
< 3,0 g/mol kreatininu

zdroj: doporučení odborných společností, příbalová informace výrobce

Preanalytika
  • preferováno je vyšetření ze vzorku první ranní moče s přepočtem na koncentraci kreatininu v tomto vzorku
  • stanovení ve sbírané moči se provádí při dodržení podmínek pokynů pro pacienty LP G07.
  • Vzhledem k následné interpretaci formou poměru albumin/kreatinin musí být u náhodných vzorků vždy stanoven kreatinin
Interpretace

Albuminurii lze požadovat za prokázanou, jestliže je překročení rozhodovacích mezí dosaženo ve dvou ze tří po sobě následujících vzorcích moči analyzovaných v intervalu 3 – 6 měsíců. Potřeba zvýšeného počtu měření je dána vysokou hodnotou intraindividuální biologické variability albuminu v moči.

Stabilita při teplotě -20 °C 6 měsíců
Stabilita při teplotě +4 až +8 °C 1 měsíc
Stabilita při teplotě +20 až +25 °C 1 den
Další poznámky

Rozsah měření: 11 - 333 mg/L

  • Hodnoty koncentrace menší než 11 mg/L nelze kvantifikovat, výsledek je vydáván jako < 11 mg/L (tato hodnota může být mírně nodifikována v závislosti na šarži reagencií).
  • Při výsledku měření < 11 mg/L laboratorní informační systém nepočítá poměr ACR