Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

Metoda - Aldosteron

 
Úsek Úsek speciálních analýz
Telefon 495 832 380
Biologický materiál
  • sérum (při odběru séra nebo plazmy je nutné zaznamenat čas a polohu pacienta (vleže na zádech, vzpřímená).
  • 24-ti hodinový sběr moči, vzorek musí být během sbírání uchováván v chladničce
Typ žádanky SP - žádanka pro speciální vyšetření ( Strana 1 )
Doba odezvy 1 týden
Zkratka v LIS ALDK, ALDZ, UALD, FALD
Jednotka nmol/L, nmol/d
Referenční intervaly

Aldosteron v séru v klidu (poloha na zádech)
Aldosteron v séru po zátěži (vzpřímená poloha)

Moč (24 hod)

poměr aldosteron / renin

0,049 – 0,643 nmol/l
0,062 – 1,086 nmol/l

3,33 – 77,84 nmol/d

1,80 - 27,75


 

 

Preanalytika

Lze použít vzorky lidského séra, plazmy s EDTA nebo 24-ti hodinový sběr moči. Při odběru séra nebo plazmy je nutné zaznamenat čas a polohu pacienta (vleže na zádech, vzpřímená).

Vzorky moči
Vzorek musí být během sbírání uchováván v chladničce. Změřte a zaznamenejte objem moči. Přidejte 1 g kyseliny borité/100 ml moči. Před odebráním alikvotní části pro stanovení moč důkladně promíchejte. Vzorky moči stabilizované boritanem skladované při teplotě 2-8°C jsou stabilní 5 dní, vzorky skladované při -20°C jsou stabilní 4 týdny. Vzorky jsou stabilní během 3 cyklů opakovaného zmrazení a rozmrazení
 

Stabilita při teplotě -20 °C 1 měsíc
Stabilita při teplotě +4 až +8 °C moč 5 dní, sérum 5 dní