Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

Metoda - Alfa-1-fetoprotein (AFP, tumorový marker)

 
Úsek Úsek speciálních analýz
Telefon 495 833 297
495 834 691
495 832 241
Biologický materiál

sérum

Typ žádanky R - žádanka pro rutinní vyšetření ( Strana 1 )
Doba odezvy 5 dnů, urgentní vyšetření po dohodě s VŠ úseku
Zkratka v LIS AFP
Dostupné statim NE
Jednotka kU/L
Referenční intervaly

sérum:

0 – 7,4 kU/l

Horní hranice snížena z 13 kIU/l na 7,4 kIU/l ke dni 20.2.2017.

Pro ostatní biologické materiály nejsou referenční intervaly dostupné 

Analytika Nedoporučuje se opakované zamrazování a rozmrazování séra.
Interpretace

Tumorový marker karcinomů germinálního původu a jater.

Stabilita při teplotě -20 °C 6 měsíců
Stabilita při teplotě +4 až +8 °C 2 dny
Stabilita při teplotě +20 až +25 °C 8 hodin
Další poznámky

 Nepoužívejte jako screeningový test na diagnostiku karcinomu, vyšetření slouží především pro monitorování stavu onemocnění.
kU/l × 1,21 = µg/l