Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

Metoda - Alfa-1-fetoprotein (AFPA, Screening VVV)

 
Úsek Úsek speciálních analýz
Telefon 495 833 297
495 834 691
495 832 241
Biologický materiál

sérum

Typ žádanky vvv - žádanka - vrozené vývojové vady ( Strana 1 )
Doba odezvy 3 dny, urgentní vyšetření po dohodě s VŠ úseku
Zkratka v LIS AFPA
Dostupné statim NE
Jednotka kU/L
Preanalytika

Odběr by měl být proveden v II. trimestru těhotenství 15. až 19. týden.

Analytika Nedoporučuje se opakované zamrazování a rozmrazování séra.
Interpretace

Viz Screening VVV v II.trimestru

Stabilita při teplotě -20 °C 6 měsíců
Stabilita při teplotě +4 až +8 °C v plné krvi 8 hodin, v séru 2 dny, při delším skladování zajistěte oddělení séra a jeho zamrazení
Stabilita při teplotě +20 až +25 °C 12 hodin