Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

Metoda - Alfa-1-fetoprotein v plodové vodě

 
Úsek Úsek speciálních analýz
Telefon 495 833 297
495 834 691
495 832 241
Biologický materiál

plodová voda

Doba odezvy 2 dny, urgentní vyšetření po dohodě s VŠ úseku
Zkratka v LIS AFAF
Dostupné statim NE
Jednotka komentovaný nález
Referenční intervaly

 

 

Preanalytika
  • Odběr by měl být proveden v II. trimestru těhotenství
  • Žádanka musí obsahovat
    • datum odběru,
    • datum poslední menstruace (PM) nebo délka těhotenství dle UZ vyšetření,
    • počet plodů
Analytika Nedoporučuje se opakované zamrazování a rozmrazování vzorku.
Interpretace

Výsledky stanovení v plodové vodě se hodnotí v programu ALPHA – přepočet na násobky mediánů dle délky těhotenství.

Stabilita při teplotě -20 °C 2 měsíce
Stabilita při teplotě +4 až +8 °C 1 den
Další poznámky

Kontaminace mateřskou krví může hodnoty AFP falešně snížit v důsledku naředění vzorku, naopak kontaminace plodové vody krví plodu AFP může falešně zvýšit.