Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

Metoda - Alfa 2-globuliny ELFO

 
Úsek Úsek speciálních analýz
Laboratoř: ELFO
Telefon 495 833 659
Biologický materiál

sérum

 

Typ žádanky SP - žádanka pro speciální vyšetření ( Strana 1 )
R - žádanka pro rutinní vyšetření ( Strana 1 )
Doba odezvy 1 den
Zkratka v LIS A2G
Dostupné statim NE
Jednotka podíl z 1,0
Referenční intervaly

sérum      0,071-0,118
 

Interpretace

Stanovuje se jako hmotnostní podíl v rámci elektroforézy sérových proteinů.

Stabilita při teplotě -20 °C 12 týdnů
Stabilita při teplotě +4 až +8 °C 1 týden
Stabilita při teplotě +20 až +25 °C 8 hodin