Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

Metoda - Amfetaminy - imunochemicky

 
Úsek Úsek klinické a forenzní toxikologie
Telefon 495 832 321
495 833 817
495 833 719
Biologický materiál

moč - 5 mL

Typ žádanky SP - žádanka pro speciální vyšetření ( Strana 1 )
S - žádanka pro statimová vyšetření ( Strana 1 )
Doba odezvy 1 den, STATIM za 2 hodiny
Zkratka v LIS U_AMFE
Dostupné statim ANO
Jednotka µmol/L
Referenční intervaly

práh pozitivity 3,350 µmol/L

Interpretace

Vyšetření je součást toxikologického screeningu.

Výsledek:

  • negativní
  • pozitivní: lze interpretovat jako: „Pravděpodobné zneužití“

Sporné výsledky nutno konfirmovat hmotnostně-spektrometricky.

Hodnotí odborník.

Stabilita při teplotě -20 °C moč - 6 měsíců
Stabilita při teplotě +4 až +8 °C moč - 1 týden
Stabilita při teplotě +20 až +25 °C moč - 1 den
Další poznámky

Tento test zachytí:

  • D-Amfetamin, D-Methamfetamin, D,L-Amfetamin, D,L-Methamfetamin, L-amfetamin, L-Methamfetamin, MDA, MDMA, MDEA.
Tento test nezachycuje:
  • pseudoefedrin, efedrin ani fentermin.