Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

Metoda - Amikacin

 
Úsek Úsek klinické farmakologie
Telefon 495 833 765
Biologický materiál
  • nehemolytické sérum v umělohmotné zkumavce
  • nehemolytická heparinová plazma
Typ žádanky SP - žádanka pro speciální vyšetření ( Strana 1 )
S - žádanka pro statimová vyšetření ( Strana 1 )
Doba odezvy 2 hodiny
Zkratka v LIS AMIK
Dostupné statim ANO
Jednotka mg/L
Referenční intervaly

před dávkou
< 2,4 mg/L
< 5,3 mg/L u život ohrožujících stavů

1 hodinu po dávce
Při aplikaci 2-3x denně:      20-30 mg/L
Při aplikaci 1x denně (optimálně 8-10× MIC)     >30 mg/L
MIC je minimální inhibiční koncentrace

Preanalytika

Rozklad vlivem penicilinů a cefalosporinů.

Analytika Hemolýza interferuje!!!
Interpretace


Stabilita při teplotě -20 °C 1 měsíc, zmrazit v případě současné terapie peniciliny a cefalosporiny (pokud se neměří do 8h)
Stabilita při teplotě +4 až +8 °C 48 hodin, měřit ihned v případě současné terapie peniciliny nebo cefalosporiny
Stabilita při teplotě +20 až +25 °C 8 hodin, měřit ihned v případě současné terapie peniciliny nebo cefalosporiny
Další poznámky

Poločas eliminace:
2,5 - 75 h dospělí
2,5 - 12 h děti
10 - 45 h novorozenci

Faktor přepočtu z mg/l na µmol/l: mg/l × 1,71 = µmol/l