Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

Metoda - Amiodaron a jeho metabolit desethylamiodaron

 
Úsek Úsek klinické farmakologie
Telefon 495 833 765
Biologický materiál

srážlivá žilní krev do zkumavek bez gelu (BD systém Vacutainer – zkumavky s červeným víčkem).

Typ žádanky SP - žádanka pro speciální vyšetření ( Strana 1 )
Doba odezvy 1 týden, STATIM do 24 hodin
Zkratka v LIS AMIO, DEAMIO
Dostupné statim ANO
Jednotka µmol/L
Referenční intervaly
amiodaron
metabolit
0,8-3,9 µmol/l
0,8-4,9 µmol/l

 

Preanalytika

Odběr krve před dávkou.
Analyt je citlivý na světlo.

Interpretace

Hodnotí odborník.

Stabilita při teplotě -20 °C 6 měsíců
Stabilita při teplotě +4 až +8 °C 2 dny
Stabilita při teplotě +20 až +25 °C 1 hodina
Další poznámky

Poločas eliminace: 20 - 60 dní