Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

Metoda - Analýza somatických hypermutací u TCR přestavby v době záchytu

 
Úsek Úsek molekulární biologie
Laboratoř: somatických mutací
Telefon 495 833 865 (27 67)
Biologický materiál

nesrážlivá periferní krev v EDTA - 5-10 ml, kostní dřeň, tkáň

Typ žádanky MB-h - žádanka pro molekulární biologii humánního genomu ( Strana 1 )
Doba odezvy 1 - 2 týdny
Zkratka v LIS TCR-mut
Dostupné statim NE
Jednotka komentovaný nález
Preanalytika
  • Materiál zasílejte ihned po odběru.
  • Materiál nezmrazujte!
  • Na zadní straně žádanky zaškrtněte, zda pacient podepsal informovaný souhlas s DNA/RNA analýzou.
Stabilita při teplotě -20 °C nemrazit!!
Stabilita při teplotě +4 až +8 °C 72 h
Stabilita při teplotě +20 až +25 °C 8 h
Další poznámky

Pouze po domluvě s VŠ pracovníkem v laboratoři

Forma výsledku Závěr analýzy je vydán jako komentovaný výsledek.